Mỹ Kỳ Vú to, dễ thương, chiều khách

  • 1.4N
  • 2
Em này đã hết hạn làm việc nhé AE!

Thời gian phục vụ 30p bao gồm thời gian tắm và nói chuyện 

Không ra vẫn trả tiền cho e hàng 

Không ra nhận khách say xỉn,  đập đá,gắn bi 

Dịch vụ 

BÓP VÚ: có 

Bú vú: có 

Hj,Bj: có 

Vét máng: có 

Qua đêm: có 

Tắm chung cùng khách: KHÔNG 

Hãy là người đầu tiên đánh giá Mỹ Kỳ Vú to, dễ thương, chiều khách

Chọn đánh giá của bạn
Thêm hình quá trình đi check (Tối đa 6 hình):